Antonín Papík kominictví

 Kontrola spalinové cesty se provádí:
- posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálů a předmětu v návazností na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
- posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
- posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům
- posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodu spalin obvodovou stěnou budovy
- posouzením jejího stavebně technického stavu

 

Čistění spalinové cesty 

Čistění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čistění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomoci.
Čistění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících části nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Kominictví Papík zajišťuje dle dohody pasportizaci a hlídání termínů prohlídek a čistění spalinové cesty.

Antonín Papík kominictví

profesionání kominík

777 713 289

596 611 801

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pražákova 217/5
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 12985554
DIČ: CZ5511100837