Informace

 

 

Pravidelné kontroly komínů

Od 1. 1. 2011 došlo k některým zásadním změnám, které stanoví povinné kontroly komínů. Spousta lidí měla pocit, že jde o další povinnost, která ovlivňuje jejich život a stojí je další výdaje. Ovšem pokud se podíváme na nařízení zákona z blízka, zjistíme, že vlastně došlo pouze k úpravě, která někde v nařízení polevila, jinde poněkud zpřísnila podmínky. On zákon o komínech totiž není nic nového. Vždyť zákon o udržování komínu je tradiční povinností majitelů nemovitostí už od starého Rakouska-Uherska. U nás pak dosud vycházel z posledního legislativního předpisu – zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhláška 111/81 sb. Tyto předpisy byly však často obcházeny, nebo se nedodržovali vůbec. A to i přes skutečnost, že právě staré a zanedbané komíny způsobily řadu požárů.Podle statistiky dokonce vyhoří zásluhou zanedbání prevence komína až 300 domů ročně. Nové vyhláška tedy nezavedla novou povinnost, ale stanoví podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. A to především k vaší ochraně a ochraně vašeho majetku. Pokud jako provozovatel komína zanedbáváte zákonné povinnost čištění komína, pak ohrožujete sebe, svou rodinu, i své okolí.

 

 

Jak často provádět kontrolu komína?

U běžného rodinného domu je nutné provádět kontrolu komína alespoň jednou ročně. Počítejte s částkou 300 až 500 korun. Tato částka se pak navyšuje o dopravu a také se může měnit podle dostupnosti komína, nebo pokud bude zapotřebí kontroly kamerou či se bude muset měřit těsnost komína. Některé provozy restaurací a pizzerií s krbem se čistí i jednou za 2 měsíce. Pravidelná roční kontrola komínů je povinná i u chat a chalup. Kontrole se nevyhnou ani komíny od kotlů a karem na plyn.

 

 

Kde kontrolu komína objednat?

Záleží na místě, kde bydlíte. Některé kominické firmy v pravidelných intervalech navštěvují vesnice a místní části měst. Většinou svou návštěvu ohlásí dopředu-telefonicky. Taková návštěva kominíka je výhodná. Máte pravidelně postaráno o vyčištění komína i o jeho kontrolu, aniž by-jste si museli hlídat interval. Navíc ušetříte, pokud kominík provádí kontrolu u více uživatelů, neúčtuje většinou poplatek za dopravu. Kominická firma Papík nabízi svým zákaznikům hlídaní  termínů krohlídek a případnou pasportizaci komínů.

 

 

Kominictví Ostrava

Ostravě a okolí nabízi komínické služby firma Antonína Papíka. Výhodou této firmy je, že nabízí veškeré kominické práce, od vložkování komínu, stavby komínů, renovaci stávajících komínů přes čištění,  pravidelné kontroly až po revize komína. Kontroly provádí nejen pro rodinné domy, ale také pro společenstva vlastníků bytových domů, nebo firmy.

Kromě toho je autorizovaná osoba pro měření emisí a účinnosti malých zdrojů znečišťování do 200KW.

-Veškeré kominické práce si můžete u pana Antonína Papíka objednat buď pomocí

-e-mailové adresy kompapik@seznam.cz

-nebo telefonního čísla 775713289, tel/fax 596611801

www.kominik.cz

-Ať již se na pana Antonína Papíka obrátíte s čímkoli okolo kominictví, vždy najde cestu, jak vám pomoci.

Působíme v těchto okresech:

Ostrava, Opava, Karviná, Frýdek-Místek, Vsetín, Nový Jičín, Bruntál

 

Osazení nového komínového pouzdra

Je to způsob utěsnění komínového průduchu speciální hmotou bez zvětšování průřezu frezováním.

 

Nový komín?

Ať již budete přecházet na jiný typ paliva, nebo se rozhodnete změnit celou topnou soustavu, vždy musíte myslet i na komín a jeho stav a také na to, jaký má průměr. Ten je totiž pro dobrý tah zásadní. Pokud máte malý průměr komína, pak nemůžete na něho připojit například krb. Ovšem ne vždy je nutné hned stavět komín nový.Většinou je možné nechat komín vyfrézovat. To vás přijde na méně, než stavba nového komína.

 

 

Jak se frézuje komín?

Jde o metodu, kdy je komín frézován speciální hlavicí přímo v komínovém průduchu ze střechy. Do vyfrézovaného průduchu se pak nainstaluje vhodná nová komínová vložka . Celé frézování i s instalací nové vložky trvá jeden až dva dny. Metoda nenarušuje komínové zdivo z venkovní části.

 

 

Stavba nového komína

V případech kdy komín nelze odfrezovat, nebo jiným způsobem opravit je třeba přistoupit k výstavbě nových komínů a vybrat adekvátní způsob stavby i materiál pro nový komín.Je možné stavět klasicky nebo s využitím stavebnicového systému. Těch se nabízí hned několik od různých firem. Důležité pro výběr komína je i to, čím se v něm bude topit. Existují sice i komíny univerzální, ale zde je také nutné dodržení určitých pravidel.

 

Tah komína

Tah komína vzniká díky teplotě spalin. Čím jsou spaliny chladnější, o to víc je důležité správné navržení komína. Komín je vlastně motorem topidla, kdy tah je důsledkem rozdílu vysoké teploty spalin odcházejících komínem a nižší venkovní teploty. Čím vyšší je rozdíl mezi těmito teplotami, tím je tah lepší. Tah je však ovlivněn i venkovním počasím. Je-li krásně, jasno a chladno, pak táhne komín lépe. Důležitá pro tah je i výška komína. Pro spotřebiče pevná paliv by měla být aspoň 5 metrů a pro spotřebiče paliv kapalných a plynných 4 metry. Zapomenout nelze ani na průměr komína a jeho vložku. Ten se odvíjí od výkonu spotřebiče i toho, čím topíte. Vše potřebné vám propočítá kominík.

 

Saze v komíně

Saze se v komíně nadměrně usazují, pokud je příliš nízká spalovací teplota spotřebiče.Důvodem může být nedostatek vzduchu, kdy tuhá paliva špatně hoří a spíše doutnají nebo z nich jde hustý černý dým. K větší tvorbě sazí však dochází především při spalování uhlí. Pokud tedy topíte pevnými palivy, pak je nutné komín nejen pravidelně kontrolovat, ale i čistit.

 

Čištění komína

Jednoduché čištění při pravidelné kontrole nezabere více než 15 minut času. Horší je to, když je komín opravdu zanesený více. Pak je nezbytné využít i další možnosti čištění. Jednou z nich je vypalování komína. Ale pozor! Toto smí provádět pouze kominík. Navíc je nutné tuto činnost vždy nahlásit hasičskému sboru, pod který lokalita spadá.

 

Revizní kontrola

Kdy provádět revizní kontroly komína? Revize komína se provádí po dostavění komína a vždy, když se do komína nějakým způsobem zasahuje. Tedy pokaždé, když změníte způsob topení, přejdete na nové palivo, vyměníte kotel, nebo provedete celkovou změnu topného systému. Také tehdy, pokud se komín dlouho nepoužíval, nebo došlo k vyhoření komína. Zde je často dobré nechat si provést i kontrolu kamerou,nebo provést zkoušku těsnosti komína, která odhalí i nejmenší poškození. Revizi komína může provádět pouze kominík – revizní technik, který vám vystaví revizní zprávu, kde uvede výsledky revizní kontroly. V té musí být uvedeno, zda kontrola proběhla bez nedostatků nebo pokud byly zjištěny nějaké nedostatky, tak musí být uvedeny i s jejich doporučeným řešením a datem, do kdy mají být odstraněny.

 

Kominické služby

Kominictví nabízí komplexní služby kolem komínů, včetně všech potřebných kontrol a měření. Pokud si pravidelně zvete kominíka na potřebné kontroly, máte jistotu, že váš dům je mimo nebezpečí. Zapomínáte-li na pravidelné kontroly a čistění komína, pak se vystavujete vysoké pokutě, ohrožení nevyplácení celé částky vaší pojišťovnou, či nebezpečím vymáhaní peněz pojišťovnou od souseda pokud mu vznikne škoda. Výhodné je vybrat si jedno kominictví a svěřit mu pravidelnou péči o komín.