Vložkování komínů

 

Je činnost při které se vkládá do stávajícího zděného komínového průduchu ochranná komínová vložka. Tyto slouží pro bezpečný odvod spalin od spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva. Je závislé od spotřebiče jaká komínová vložka se do komínového průduchu použije.