Poradní činnost a posouzení projektových dokumentací spalinových cest

 

Správně navržená spalinová cesta má důležitou funkci pro bezproblémový a hospodárný provoz připojeného spotřebiče. Komín, který se zabudovává do stavby, a jeho dodatečné úpravy či změny jsou velice náročné a nákladné, mnohdy i nemožné. Komíny se u nás podle předpisů platných již po řadu let navrhují tak, aby měly životnost stejnou jako je životnost stavby. Ta se v našich podmínkách počítá na několik desítek let, nejméně 50 až 70 let. Komín se navrhuje pro zcela konkrétní spotřebič, to jest kotel, ohřívač vody či kamna. Každý spotřebič má technickoekonomickou životnost jinou, většinou nejvýše 15 až 20 let. Po této době zastará a je nutno jej vyměnit nebo modernizovat. Při této příležitosti je rovněž nutno znovu přepočítat komín. Tyto a jiná posouzení spalinových cest nabízíme odbornými pracovníky.