Revize komínů a spalinových cest

 

Revize se provádí:
-před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína
-při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
-před výměnou, nebo novou instalaci spotřebiče paliv
-po komínovém požáru
-při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních   konstrukci, otřesu nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě